Sertaç Mehmet Temizel

Dr. BEDRİ RUHSELMAN DÖNEMİ VE SONRASI TÜRKİYE’DE RUHÇULUK

Bir zamanlar, II. Dünya Savaşı’nın dehşeti içinde metafizik arayışlara girişenlere, eski devirlerin büyücü, falcı ve kâhinlerinin yaptıklarına akademik görüntü vererek ispiritizmayla meşgul oldukları söylenirdi. Dolayısıyla “medyum” denen kişiler de sahtekârlıkla suçlanıyorlardı. Günümüzde de durum pek farklı sayılmaz. Halen toplum genelinde büyük bir çoğunluk, spiritüalizmle ilgilenenlere yine “kaçık” muamelesi yapmaktadır. Ama hakikatte durum hiç de sanıldığı gibi değildir. Önyargıları bir kenara bırakıp spiritüalist felsefenin içeriği biraz incelendiğinde, konuyla ilgilenenlerin ne kadar ciddi amaçlar taşıdığı hemen görülür. Bunun yanısıra, topyekün sahtekârlıkla suçlanan medyumların, kişiliklerinin ve yaşamlarının da ne kadar sıradışı olduğu hemen anlaşılacaktır.

Yıllar önce Bedri Ruhselman’ın kitaplarını sadeleştirmek üzere yola çıkmıştım. Dolayısıyla ilk önce Bedri Bey’i ve birlikte çalıştığı medyumlarını tanımıştım. Daha sonraları, geçmiş yıllarda ülkemizde yaşamış diğer medyumların ve spritüalistlerin ilginç hikâyelerini de öğrenmiş oldum. Araştırmalarım esnasında elde ettiğim belgeler ve dinlediğim öyküler, zaman içinde bir kitabı dolduracak kadar çoğaldı. Bunları derleyip-toparlayarak bir dönemin fotoğrafını ortaya çıkarmanın faydalı olacağını düşündüm. Umarım medyumlar ve spritüalistler hakkındaki kanaatlerin, daha somutlaşmasına bir katkım olur.

Bu eserin yayınlanmasında bana destek olan tüm ruh dostlarıma ve özellikle Dr. Bedri Ruhselman’ın emeklerine sonsuz şükranlarımı sunmayı bir borç biliyorum.

Sertaç Mehmet Temizel

                  Kitapla İlgili Videolar

Copyright © 2019 Léon Design