Sertaç Mehmet Temizel

KİTAPLAR ARASINDA

Aşağıda göreceğiniz kitap seçkilerine geçmeden önce, “kitap okumak” üzerine birkaç söz söylemek istiyorum. Kitap okumak kolay mıdır? Ben bunun hiç de kolay olduğunu sanmıyorum. Her şeyden önce iyi bir kitap okuru olmayı engelleyen birçok korku ve kitap düşmanlığı vardır. Kitap düşmanlığı; totaliter düşüncenin, ilkel kültürün, kompleksli ve gelişmemiş kişiliğin, geri kalmış bir siyasî sistem içindeki ortak yansımalarıdır. Bu unsurlara hazımsız demokratları da ekleyebiliriz. Maalesef 1950 sonrası birbirini izleyen politikalar, ülkemiz insanında gizli bir “kitap korkusu” yaratmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın zaman zaman ilân ettiği “yasak kitap” listeleri gibi resmî uygulamalar, sanki iyi insan ve iyi vatandaş olmak için kitap okumaktan sakınmanın gerekli bir koşul olduğu inancını yaymıştır. Bu korku nasıl yaygınlaşmasın ki, siyasî tarihimizde evlerde yapılan aramalarda en masum romanların ya da en evrensel sözlüklerin bile ev sahibinin başına türlü dertler açtığı bilinen gerçektir. Böyle uygulamaların yapıldığı ilk gençlik yıllarımda, “sakıncalı ve yasak kabul edilen” evimizdeki bazı kitapları, babamın ısrarına dayanamayıp, oturduğumuz apartmanın kalorifer kazanında kendi ellerimle yaktığımı hiç unutamam.

Bu resmî uygulamalardan olumsuz etkilenmenin yanı sıra, ailelerin, doğrudan doğruya kendi dünya görüşlerinden kaynaklanan birtakım “okuma engelleri” de vardır. Bunların en belirgin olanı, kitabın, çocuğa, ailenin istemediği değerleri aktarması ve böylece çocuğun aileden uzaklaşacağı korkusudur. Bir diğer olumsuzluk da, çocuklarının kitap okumasının, ders çalışmalarına engel olacağı inancıdır ki, bu oldukça yaygındır. Oysa kitap okuma alışkanlığının, çocuklar üzerinde geniş düşünce ufuklarının açılmasına fayda sağlayacağı hiç akla getirilmez. İşte ailelerin bu yaklaşımları, kitaba karşı daha çocuk yaşlarda başlayan bir sevgisizliği yaratır. Liseyi bitirenlerin törenle ders kitaplarını yaktıklarını birçoğumuz işitmiş ve hatta görmüşüzdür. Doksan dört yıllık ömrü boyunca, başlıca uğraşı düşünmek olan ve: “İnsanların çoğu yılda bir-iki defa düşünür. Ben ise haftada bir-iki kez düşünerek uluslararası üne kavuştum” diyerek, düşündüklerini gülümseterek dile getiren Bernard Shaw, çocuklardan yana çıkarak şunları söylemiştir:

“Dünya kütüphanelerinin rafları, ruhlarınızın beslenmesi için cennetten gönderilen kutsal besinler içeren, esinli, büyüleyici kitaplarla dolu; oysa yazmayı bilmeyen kişilerce hazırlanan, okul kitabı adı verilen iğrenç sahtelikleri okumak zorunda bırakılıyorsunuz: Hiçbir insanın hiçbir şey öğrenemeyeceği kitaplar; şifre çözer gibi okunabilen, ama hiçbir yararı bulunmayan kitaplar… Bunları zorla okutma girişimleri ise, yaşam boyu bir kitabı görmekten bile iğrenmememize yol açıyor.”

Bütün bu olumsuzluklara bir de günümüzdeki “tekelci medyayı”nın hünerlerini ve engellerini eklersek; kitap okuma arzusunda olanların işlerinin hiç de kolay olmadığını görürüz. Yani bir kitap okuru, aslında kendi istediklerini değil de, başkalarınca karar verilmiş kitapları okumak zorundadır. Çünkü farkında olamadığı bir psikolojik dayatmayla kitap seçmektedir. Tekelci medya, devredeki bir akımı kesebilmekte veya yeni bir akım yaratabilmektedir. Tasarımlayıp, piyasayı sanal yıldızlarla ve yazarlarla doldurabildiği gibi, gerçek olanların, sahicilerin üstünü de kapatabilmektedir. Eğer “yazılanları-çizilenleri”, “söyleşileri”, “röportajları”, “çok satanları” şöyle bir düşünürseniz; bunlardan etkilenip satın aldığınız kitapların birçoğunun, yaygın değer yargılarının dışında size yeni şeyler katmadığını anlarsınız.

Kısaca ifade etmeye çalıştığım tüm bu engelleri aşarak “iyi bir okur” olmaya çabalayan bazı dostlarım ve değerli bazı okurlarım, zaman zaman benden kitap önerilerinde bulunmamı istiyorlar. Elimden geldiğince cevaplandırmamın yanı sıra, böyle bir sayfanın da yararlı olacağını umarak, düşünce dünyamı zenginleştiren bazı kitapları sizlere bir liste halinde sunuyorum. Tüm okurlara bilgi okyanusunda iyi yolculuklar...

Sertaç Mehmet Temizel

YAZAR / ÇEVİRMEN KİTAP ADI YAYINEVİ
A. Adnan Adıvar Tarih Boyunca İlim ve Din Remzi Kitabevi
A. Aulard / Nazım Poroy Fransa İnkilâbının Siyasi Tarihi / 3 Cilt T. Tarih Kurumu Yayınları
Abdülkadir İnan Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar T. Tarih Kurumu Yayınları
Ahmet Demirel Birinci Mecliste Muhalefet İletişim Yayınları 
Alev Alatlı Viva la Muerte! Boyut Yayınları
Alev Alatlı Schrödinger'in Kedisi (Kâbus) Boyut Yayınları
Bilâl Kuşpınar İbn-i Sina’da Bilgi Teorisi M. E. Bakanlığı Yayınları
Bilal N. Şimşir Türk Yazı Devrimi T. Tarih Kurumu Yayınları
Cemil Meriç Bu Ülke İletişim Yayınları 
Cihangir Gener Ezoterik - Batini Doktrinler Tarihi Yurt Kitap Dağıtım
D. Goleman / Banu Yüksel Duygusal Zeka VarlıkYayınları
Dante Alighieri / Rekin Teksoy İlahi Komedya Oğlak Yayınları
David Spitz / Şiar Yalçın Antidemokratik Düşünce Şekilleri M. E. Bakanlığı Yayınları 
Dilek Güven 6-7 Eylül Olayları Cumhuriyet Dönemi Azınlık Politikaları Tarih Vakfı
Dilek Güven / yay. hazırlayan 6-7 Eylül Olayları Fahri Çoker Arşivi Tarih Vakfı
Dr. Kemal Sayar / hazırlayan Sana Ruhtan Soruyorlar İz Yayıncılık
Dr. Necip Hablemitoğlu Alman Vakıfları Bergama Dosyası Top. Dönüşüm Yayınları
Dr. Necip Hablemitoğlu Şeriatçı Terör'ün ve Batının Kıskacındaki Ülke Top. Dönüşüm Yayınları
E. H. Gombrich / Ahmet Cemal Sanat ve Yanılsama Remzi Yayınevi
E. De Amicis / B. Akyavaş İstanbul (1874) T. Tarih Kurumu Yayınları
Emin Özdemir Eleştirel Okuma Ümit Yayınları
Emine Çaykara Türk Aynştaynı Oktay Sinanoğlu Kitabı T. İş Bankası Yayınları
Engin Geçtan Psikodinamik Psikiyatri ve Normaldışı Davranışlar Remzi Kitabevi
Erdoğan Öznal Atatürk’ün Özel Arşivinden Seçmeler II G. Kurmay Başk. Yayınları 
Erich Fromm / Aydın Arıtan Freud Düşüncesinin Büyüklüğü ve Sınırları Arıtan Yayınevi
Erich Fromm / Aydın Arıtan Din ve Psikanaliz Arıtan Yayınevi
Erich Fromm / Aydın Arıtan Sahip Olmak ya da Olmak Arıtan Yayınevi
Erich Fromm / Y. Salman Sevme Sanatı De Yayınevi
Ernst E. Hirsch / Fatma Suphi Anılarım Kayzer Dönemi Weimer Cumhuriyeti Atatürk Tübitak Yayınları
Erol Göka Bilimlerin Vicdanı Psikiyatri Ütopya Yayınevi
Erol Göka - Kemal Sayar Bir Bilim Olarak Psikiyatri Ağaç Yayıncılık
Erol Mütercimler Akıl Oyunu Komplo Teorileri / 2 Cilt Alfa Yayınları
Feryal Kaya Sen Gavur musun? Belge Yayınları
Franz Kafka / Osman Çakmakçı Aforizmalar T. İş Bankası Yayınları
F. Karl Dörner / Vural Ülkü Nemrut Dağının Zirvesinde Tanrıların Tahtları T. Tarih Kurumu Yayınları
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Nutuk - Söylev / 4 Cilt T. Tarih Kurumu Yayınları
Goethe / Nihat Ülner Faust Öteki Yayınları
Gündüz Vassaf Cennetin Dibi İletişim Yayınları
H. Heimsoeth / T. Mengüşoğu Immanuel Kant'ın Felsefesi (Kant'ı Anlamak İçin Anahtar) Remzi Kitabevi
Irwin D. Yallom / Handan Saraç Aşkın Celladı ve Diğer Psikoterapi Öyküleri Remzi Kitabevi
Irwin D. Yallom / Özden Arıkan Divan Ayrıntı Yayınları
Irwin D. Yallom / Z. Babayiğit Varoluşçu Psikoterapi Kabalcı Yayınevi
İbnülemin Mahmut Kemal İnal Son Sadrazamlar / 4 Cilt Dergah Yayınları
İlhan Arsel Şeriat ve Kadın Kaynak Yayınları
İlhan Tekeli - Selim İlkin Osmanlı İmp. Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu T. Tarih Kurumu Yayınları
J. Churchward / Ercan Arisoy Batık Kıta Mu'nun Çocukları Ruh ve Madde Yayınları
James Gleick / Fikret Üçcan Kaos Tübitak Yayınları
Jean J. Rousseau / İ. Yerguz Emile Ya Da Eğitim Üzerine Say Yayınları
Jean J. Rousseau / V. Günyol Toplum Sözleşmesi T. İş Bankası Yayınları
Jean Paul Sartre / B. Onaran Baudelaire De Yayınevi
Jean Paul Sartre / N Dedehayır Bekleyiş Altın Kitaplar Yayınevi 
Johann Wolfgang Goethe Genç Werther'in Acıları Öteki Yayınları
Karen Horney Kadın Ruhbilim Payel Yayınevi
Karen Horney / Ertem Bagatur Günümüzün Nevrotik İnsanı (Başarıdan Korkan Kadın) Yaprak Yayınları
M. Kemal Ulusu / derleyen Atatürk'ün Yanı Başında Anı Doğan Kitap
Metin Özata Atatürk Bilim ve Üniversite Tübitak Yayınları
Mevlâna / A. Baki Gölpınarlı Mesnevi / 6 Cilt M. E. Bakanlığı Yayınları
Mevlâna / A. Baki Gölpınarlı Fîhi Mâ-Fîh Remzi Kitabevi
Michel Foucault / M. Ali Kılıçbay Deliliğin Tarihi İmge Kitabevi
Montesquieu / Fehmi Baldaş Kanunların Ruhu Üzerine / 2 Cilt M. E. Bakanlığı Yayınları
Muazzez İlmiye Çığ Ortadoğu Uygarlık Mirası Kaynak Yayınları
Nâzım Hikmet Memleketimden İnsan Manzaraları Ararat Yayınevi
Nâzım Hikmet Kuvâyi Milliye Bilgi Yayınevi
Necip Fazıl Kasakürek O ve Ben Büyük Doğu Yayınları
Nermi Uygur Tadı Damağımda Yapı Kredi Yayınları
Nihat Genç Modern Çağın Canileri İletişim Yayınları
Oktay Sinanoğlu Ne Yapmalı? Otopsi
Oktay Sinanoğlu Büyük Uyanış Alfa Yayınları
Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı / hzl. Bilim Kültür ve Öğretim Dili Olarak Türkçe T. Tarih Kurumu Yayınları
Ord. Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı Mithat Paşa ve Taif Mahkumları T. Tarih Kurumu Yayınları
Prof. Dr. Bayram Kodaman Abdulhamid Devri Eğitim Sistemi T. Tarih Kurumu Yayınları
Prof. Dr. M. Niyazi Öktem Fenomoloji ve Hukuk (Hukukun Özü Sorunu) Üçdal Neşriyat
Prof. Dr. M. Orhan Öztürk Psikanaliz ve Psikoterapi Evrim Kitabevi
Prof. Dr. Neşet Çağatay Bir Türk Kurumu Olan Ahilik T. Tarih Kurumu Yayınları
Prof. Dr. Süleyman Ateş Görünmez Alemin İzleri / 2 Cilt Vatan Yayıncılık
Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk Kur’an’daki İslâm Yeni Boyut Yayınları
Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk Kur’an’ın Temel Kavramları Yeni Boyut Yayınları
Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali Yeni Boyut Yayınları
René Descartes / M. Karaaslan Ruhun İhtirasları M. E. Bakanlığı Yayınları
René Descartes / M. Karaaslan Ahlâk Üzerine Mektuplar M. E. Bakanlığı Yayınları
Richard Feynman / Nermin Arık Fizik Yasaları Üzerine Tübitak Yayınları
Roger Garaudy / K. B. Güleçöp Entegrizm Kültürel İntihar Pınar Yayınları
S. Noah Kramer / M. İlmiye Çığ Tarih Sümer’de Başlar T. Tarih Kurumu Yayınları
Server Tanilli Voltaire ve Aydınlanma Cem Yayınevi
Sigmund Freud / K. Şipal Sanat ve Sanatçılar Üzerine Bozok Yayınları 
Sigmund Freud / Niyazi Berkes Totem ve Tabu Remzi Kitabevi
Stefan Zweig / Gülperi Sert Dünün Dünyası Can Yayınları
Stefan Zweig / G. Aytaç Dünya Fikir Mimarları / 3 Cilt T. İş Bankası Yayınları
Şerafettin Turan Atatürk’ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar T. Tarih Kurumu Yayınları
Şerif Mardin Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895 - 1908 İletişim Yayınları
T. Lobsang Rampa Hermit Dünyanın Evrenin Sahipleri Ruh ve Madde Yayınları
T. Lobsang Rampa / F. Gencel Üçüncü Göz Akaşa Yayınları
T. Lobsang Rampa / J. Gürsoy İkinci Beden Akaşa Yayınları
Voltaire / Fehmi Baldaş Candide M. E. Bakanlığı Yayınları
Voltaire / Lütfi Ay Felsefe Sözlüğü / 2 Cilt M. E. Bakanlığı Yayınları
Vural Savaş Militan Atatürkçülük Bilgi Yayınevi
Yorgo L. Zarifi / K. Skotiniyadis Hatıralarım Kaybolan Bir Dünya İstanbul 1800-1920 Literatür Yayınları
Yrd. Doç. A. Kasapoğlu Atatürk'ün Kur'an Kültürü İlgi Yayınları
Zecharia Sitchin / Y. Tokatlı Kozmik Şifre Ruh ve Madde Yayınları
Zecharia Sitchin / Y. Tokatlı Onikinci Gezegen Ruh ve Madde Yayınları

 

Takip et: @smtemizel

Copyright © 2009-2013 Léon Design