Sertaç Mehmet Temizel

 

 

Dr. BEDRİ RUHSELMAN'IN ESERLERİNDE ADI GEÇEN
FİLOZOF VE BİLİMADAMLARINDAN BAZILARI

 

Allan Kardec (1804-1869)

Asıl adı Léon Hippolyte Denizard Rivail'dir. Fransız fizikçi yazar, spritizmin (ya da İngilizce adıyla "deneysel spritüalizm"in) kurucusu.

 

Cesare Lombrose (1835-1909)

İtalyan psikiyatri profesörü, antropolog, suç biliminin (kriminoloji) öncüsü ve metapsişik araştırmacı.

 

Gustave Geley (1865-1924)

Fransız doktor, metapsişik araştırmacı ve kuramcı. Metapsişik alandaki araştırmalarının sonuçlarını, 1897'de "Spritizmin Genel Görünümü ve Yorumunu" adlı kitabında yayınladı. 1916'da, Madam Bisson ve medyum "Eva C." (asıl adı Marthe Béraud) ile ilgi çekici deneyler yaptı.

 

Sir Oliver Joseph Lodge (1851-1940)

İngiliz fizik profesörü ve psişik araştırmacı, SPR (psişik araştırma derneği) başkanı. Güneş'in radyo dalgaları yaydığını ilk farkeden bilimadamıdır.

Ernesto Bozzano (1862-1943)

İtalyan öncü metapsişik araştırmacı va yazar. 1891'de Charles Richet'in "Annales des Sciences Psychique" adlı eserinden etkilenerek ölüm ötesi yaşam olgusuyla ilgilenmeye başlamıştır. 1923'te bir başvuru kaynağı olan "Phénomènes Psychiques au Moment de la Mort" (Ölüm Anındaki Psişik Fenomenler) adlı kitabını yayınlamıştır.

Eugène Auguste Albert de Rochas (1837-1914)

Fransız mühendis, asker, metapsişik araştırmacı ve yazar. Hipnotizma, manyetizma ve medyumluğa ilişkin ilk bilimsel çalışmaları yapan araştırmacılardan biri olarak kabul edilir.

Frederic William Myres (1843-1901)

İngiliz yaşamöyküsü yazarı ve eleştirmen. Bilimleştiricilikle tinselcilik arasında bir çizgide olan Psişik Araştırmalar Derneği'nin kurucularından biridir. Human Personality and its Survival of Bodily Death (İnsan kişiliği ve bedensel ölümde yaşamını sürdürmesi) adlı iki cilt eseri yayımlanmıştır.

(Robert) Charles Richet (1850-1935)

Fransız fizyoloji bilgini, bakteriyolog, tıp istatistikçisi, şair, roman ve oyun yazarı, psişik araştırmacı. 1913'te alerjik reaksiyonlar üzerine bir çalışmasından ötürü Nobel Fizyoloji-Tıp Ödülü'nü, 1914'te ise Académies Française'in şiir ödülünü kazandı. İlk psişik deneycilerden biri olarak kabul edilir.

 

Arthur Stanley Eddington (1882-1944)

İngiliz astrofizikçi. Yıldızların iç yapısı ve görelilik kuramına ilişkin çalışmalarıyla tanınmıştır.

 

Dr. Pierre Janet (1859-1947)

Fransız doktor. Hipnozu, bir disosyasyon olarak izah etmek isteyen doktor Janet; histeriyle birlikte görülen psikolojik durumlar üzerine çalışmalar yapmıştır.

 

Annie (Wood) Besant (1847- 1933)

İngiliz sosyal reformcu, teozof ve yazar.

 

Richard Hodgson (1855-1905)

Avustralya asıllı İngiliz metapsişik araştırmacı.

 

Blaise Pascal (1623-1662)

Fransız matematikçi, fizikçi ve filozof. Mekanik olarak işleyen ilk hesap makinesini yapmıştır. Ölümünden sonra dostları notlarını düzenleyerek Pensées (Düşünceler) adında kitabını yayınlarlar.

Jean-Martin Charcot (1825-1893)

Paris'teki Salpêtrière Hastanesi'nde çalışmış seçkin bir nörologdur. Sigmund Freud, aynı hastanede Charcot'un yanında bir süre çalışmış ve ondan hipnoz yöntemleri hakkında önemli bilgiler almıştır. Günümüzde MS olarak bilinen bu rahatsızlığı Charcot, sclérose en plaques (plak sklerozu) olarak tanımlanmış ve ilk kez ayrı bir hastalık olarak görmüştür.

 

Sir William Crookes (1832-1919)

İngiliz fizikçi, kimyacı ve metapsişik araştırmacı. Spektroskopi alanında ve elektrik boşalım tüpleriyle yaptığı çalışmalarıyla tanınmıştır. Kendi adıyla anılan "Crookes Tüpü"nün mucididir.

 

Nicolas Camille Flammarion (1842-1925)

Fransız gökbilimci, yazar ve metapsişik araştırmacı. Fransız Astronomi Derneği'nin kurucusu. Legion d'Honneur nişanı sahibi.

 

Dr. Alexis Carrel (1873-1944)

Fransız cerrah ve fizyoloji bilgini. Damar cerrahisinde ve doku kültüründe geliştirdiği tekniklerle çağdaş doku ve organ naklinin öncülerinden olmuştur.

 

Gabriel Delanne (1857-1926)

Fransız metapsişik araştırmacı. 1896'dan itibaren "Revue Scientifique et Modern de Spiritisme" adlı bir dergi yayınlamaya başlamıştır. Daha sonra bu dergi Allan Kardec'in yayınladığı "Revue Spirit" adlı dergiyle birleşmiştir.

 

Alfred Russel Wallace (1823-1913)

İngiliz, doğabilimci ve gezgin. Darwin'den bağımsız olarak, türlerinin kökenine ve doğal seçme yoluyla evrimine ilişkin bir kuram geliştirmiştir.

Dr. Julien Ochorowitz (1850-1918)

Polonyalı felsefe doktoru, psikolog ve psişik araştırmacı. Telkin fenomenini bilimsel olarak en iyi biçimde incelemiş öncü psişik araştırmacılardan biri olarak kabul edilir. 1882'de yayınladığı telkinle ilgili incelemelerini ve telkinin yasalarını ortaya koyduğu "Zihinsel Telkin" adlı yapıtı bu alandaki başyapıtlardan biri olarak nitelendirilir.

 

Henri-Louis Bergson (18 Ekim 1859-4 Ocak 1941)

Fransız filozof. Akıl yerine sezgiyi ön plâna çıkarmıştır. Dikkatleri ruhçuluğa çekerek metafiziği güçlendirmeye çalıştı ve materyalizme karşı çıktı. Bergson'un sezgiciliği zekâdan ve akıldan ayrı bir bilme gücü olarak sezgiyle doğrudan doğruya ve bütün halinde eşyayı ve özünü bilebileceğimizi ileri sürer.

 

Alexander Nikolajewitsch Aksakoff (1832-1903)

Rus psişik araştırmacı. Özellikle, ortaya koyduğu, ölümden sonra yaşam olgusuyla ilgili kanıtlar bakımından metapsişik araştırmalar tarihinin önemli isimlerinden biri olarak kabul edilir.

 

Eduard Buchner (1860-1917)

Alman kimyacı. Alkolik fermentleşmenin fizyolojik değil kimyasal bir süreç olduğunu göstererek 1907'de Nobel kimya ödülü almıştır.

 

James Clerk Maxwell (1831-1879)

İskoç matematik ve fizik bilgini. Elektrik ve manyetizma yasalarını matematiksel bir yapıya kavuşturmuş, ışığın elektromanyetik kuramını kurmuştur.

 

Charles Webster Leadbeater (1854-1934)

İngiliz teozof, psişik araştırmacı ve yazar.

 

Léon Denis (1846-1927)

Fransız metapsişik araştırmacı.

 

Charles Robert Darwin (12 Şubat 1809-19 Nisan 1882)

İngiliz doğabilimci. İnsan dahil tüm canlı türlerinin doğal seçilim yoluyla bir ya da birkaç ortak atadan evrildiğini öne sürmüş ve zamanın şartlarına göre bu teoriyi destekleyen pek çok kanıt sunmuştur. Evrim teorisi, bugün biyoloji biliminde önemli bir yere sahiptir.

Margaret Mead (1901-1978)

ABD'li antropolg. Okyanusya halklarıyla ilgili kültürel çalışmalarıyla adını duyurmuştur. Kadın hakları, çocuk yetiştirme, ahlâk, ırklararası ilişkiler, uyuşturucu kullanımı, nüfus planlaması, dünyada açlık gibi birçok sorunu incelemiş ve kültürel farklılıklar konusunda yeni fikirler geliştirmiştir. Cinsiyete göre rol farklılığını kültürden kaynaklandığını savunur. Üç ilkel toplulukta bu rol farklılığını incelemiştir.

Copyright © 2019 Léon Design